086.662.7710

Chuyên gia truyền thông

Kế hoạch truyền thông của dự án được phát triển bởi Ms. Phạm Thị Hải Yến- chuyên gia truyền thông của Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED). Kế hoạch truyền thông được xây dựng nhằm định hướng các hoạt động truyền thông được thực hiện trong suốt quá trình triển khai dự án.

Về chuyên gia truyền thông
 
- Thạc sĩ Quản lý môi trường
- Đào tạo Giảng viên: Hành vi thay đổi kỹ năng giao tiếp về thực thi pháp luật lâm nghiệp, quản trị và thương mại (FLEGT)
- Kỹ năng vận động chính sách các tổ chức xã hội dân sự (CSOs)
- Kỹ năng giám sát và đánh giá dự án
- Các vấn đề liên quan đến Kế hoạch Hành động, Quản trị và Thương mại Lâm luật của EU (FLEGT)
- Xây dựng năng lực trong biến đổi khí hậu các kỹ thuật nghiên cứu khoa học cho các NGO ở Việt Nam
 

Các tin khác

Chuyên gia truyền thông

Chuyên gia truyền thông

Ms. Lê Thị Như - Giám đốc Công ty truyền thông Ngọn Lửa Mới
Chuyên gia IT

Chuyên gia IT

Chuyên gia IT của dự án HAWA DDS
Chuyên gia CoC

Chuyên gia CoC

Chuyên gia CoC Võ Trung Kiên, tham gia dự án với vai trò tư vấn cho việc phát triển nền tảng HAWA DDS