086.662.7710

HAWA CHÍNH THỨC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN ĐẦU TIÊN VỀ GỖ HỢP PHÁP CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỚI TÊN GỌI HAWA DDS STANDARDS 1.0

Ngày 22/6/2021 vừa qua, thay mặt Ban Chấp Hành HAWA, Chủ tịch Nguyễn Quốc Khanh đã chính thức ký Quyết định số: 11/CV-HAWA phê duyệt và ban hành Bộ Tiêu chuẩn HAWA DDS Standards 1.0, bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 đối với nền tảng HAWA DDS và tất cả các doanh nghiệp thành viên của nền tảng này.
 
Đây là lần đầu tiên trên thế giới, một bộ tiêu chuẩn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế gắn liền với tên tuổi của môt hiệp hội ngành gỗ đã ra đời sau 3 năm nỗ lực phát triển nhằm xác minh gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp có xuất xứ từ Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn HAWA DDS Standards 1.0 này được xây dựng dựa trên năng lực đáp ứng của các nhà SX Việt Nam, hài hòa với Định nghĩa Gỗ Hợp pháp trong Hiệp định VPA/FLEGT, và phù hợp với yêu cầu của nhà mua hàng quốc tế trong và ngoài thị trường EU.
 
 

GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN 
HAWA DDS STANDARDS 1.0

 

 
HAWA DDS là một nền tảng CNTT phục vụ truy xuất & giải trình nguồn gốc gỗ được xây dựng trên cơ sở của bộ tiêu chuẩn do Ban quản lý Dự án HAWA DDS và nhóm chuyên gia NEPCon biên soạn. Cơ sở tiêu chuẩn này đảm bảo cho các dữ liệu đầu vào và các kết quả đầu ra đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ phù hợp với nội dung định nghĩa gỗ hợp pháp mà Việt Nam và EU đã thống nhất trong Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Quản trị rừng, Thực thi lâm luật & Thương mại lâm sản (viết tắt là VPA/FLEGT), qua đó vừa tuân thủ tốt các quy định của pháp luật Việt Nam, vừa đáp ứng tốt các đòi hỏi của các nhà mua hàng trên thế giới.
Bộ Tài liệu này được đặt tên là Bộ Tài liệu Cốt lõi (The Core Materials) có cấu trúc như sau:
Ở cấp độ cao nhất, toàn bộ các tiêu chuẩn, nền tảng CNTT HAWA DDS, và bộ máy vận hành phải tuân thủ tuyệt đối 7 nguyên tắc chung, bao gồm:
 1. Bảo mật
 2. Minh bạch
 3. Trung thực và Chính xác
 4. Khách quan & Công bằng
 5. Hiệu quả
 6. Giám sát độc lập
 7. Tự nguyện
7 nguyên tắc này được tổng hợp trong tài liệu mang mã số HAWA-POL-01: “Chính sách của HAWA DDS”
 
Căn cứ trên 7 nguyên tắc nêu trên, ở cấp độ thứ hai, 7 bộ tiêu chuẩn của HAWA DDS được xây dựng, bao gồm:
 • Bộ tiêu chuẩn HAWA-DD-01: “Các yêu cầu về nguyên liệu được đưa vào hệ thống”
 • Bộ tiêu chuẩn HAWA-DD-02: “Các yêu cầu đối với doanh nghiệp tham gia hệ thống”
 • Bộ tiêu chuẩn HAWA-DD-03: “Các yêu cầu về tra xét kỹ lưỡng nguồn gốc gỗ”
 • Bộ tiêu chuẩn HAWA-DD-04: “Các yêu cầu đối với cơ quan cung cấp DV xác minh”
 • Bộ tiêu chuẩn HAWA-DD-05: “Các yêu cầu đối với nền tảng HAWA DDS”
 • Bộ tiêu chuẩn HAWA-DD-06: “Các yêu cầu đối với hoạt động giám sát độc lập”
 • Bộ tiêu chuẩn HAWA-DD-07: “Giải thích các thuật ngữ được dùng trong bộ tiêu chuẩn”
Để hướng dẫn và cụ thể hóa việc ứng dụng các bộ tiêu chuẩn này trong vận hành nền tảng HAWA DDS, ban soạn thảo đã xây dựng các tài liệu cấp độ thứ 3 bao gồm những quy trình thủ tục thực hiện. Bộ tài liệu quy trình thủ tục này bao gồm các tài liệu sau:
 • Bộ quy trình HAWA-Pro-01: “Các quy trình của nền tảng HAWA DDS”
 • Bộ quy trình HAWA-Pro-02: “Các quy trình tra xét kỹ lưỡng nguồn gốc gỗ rừng trồng nội địa”
 • Bộ quy trình HAWA-Pro-03: “Các quy trình tra xét kỹ lưỡng nguồn gốc gỗ nhập khẩu”
Các quy trình này sau đó được cụ thể hóa thêm 1 bước nữa thành các tài liệu chi tiết nhất thuộc cấp độ 4, bao gồm các biểu mẫu phục vụ cho nghiệp vụ tra xét kỹ lưỡng nguồn gốc gỗ, bao gồm 8 tài liệu sau:
 • Biểu mẫu HAWA-TMP-01: “Cam kết của doanh nghiệp”
 • Biểu mẫu HAWA-TMP-02: “Cam kết của Cơ quan cung cấp DV Xác minh”
 • Biểu mẫu HAWA-TMP-03: “Danh sách xác định rủi ro”
 • Biểu mẫu HAWA-TMP-04: “Công cụ tạo lập bản đồ chuỗi cung ứng”
 • Biểu mẫu HAWA-TMP-05: “Mẫu báo cáo kiểm toán nhà cung cấp”
 • Biểu mẫu HAWA-TMP-06: “Mẫu lấy thông tin của nhà cung cấp”
 • Biểu mẫu HAWA-TMP-07: “Thư gửi nhà cung cấp”
 • Biểu mẫu HAWA-TMP-08: “Mẫu quản lý nhà cung cấp”
Toàn bộ 26 tài liệu này được nhóm biên soạn phát triển trong suốt khoảng thời gian từ tháng 9/2018 cho đến tháng 5/2021 thì hoàn thiện và đã sẵn sàng để ra mắt và phục vụ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nhà mua hàng quốc tế.
 

 
Bộ tài liệu này ra đời đi kèm với một cơ chế vận hành và giám sát đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo rằng toàn bộ các kết quả đầu ra của nền tảng HAWA DDS sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế được đề ra, qua đó giúp cho các nhà mua hàng quốc tế yên tâm về các sản phẩm gỗ có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam đi qua nền tảng HAWA DDS.
Khác với các Bộ tiêu chuẩn hiện có trên thế giới được viết theo yêu cầu và mong muốn của nhà mua hàng nước ngoài, đặt trong bối cảnh của các nước phát triển và sau đó áp đặt lên các nước đang phát triển; bộ tiêu chuẩn HAWA DDS được biên soạn căn cứ trên nhu cầu thực tế, mong muốn và khả năng thực hiện của các doanh nghiệp Việt Nam, đặt nó trong bối cảnh của Việt Nam, trong khi vẫn đảm bảo nó phù hợp với cốt lõi của các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Khi thực thi bộ tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thấy nó tự nhiên và phù hợp thay vì cảm thấy bị ép buộc đôi khi quá vô lý. Với sự tham gia sâu sắc của tổ chức NEPCon, một trong những thành viên sáng lập bộ tiêu chuẩn FSC nổi tiếng, bộ tiêu chuẩn HAWA DDS có tiềm năng nhận được sự ủng hộ của các tổ chức và doanh nghiệp trên thế giới có liên quan đến ngành gỗ, lâm nghiệp và môi trường.
Bộ Tài liệu Cốt lõi này cùng với nền tảng Công nghệ Thông tin Hệ thống Giải trình & Truy xuất Nguồn gốc Gỗ HAWA DDS sẽ là tiền đề quan trọng để từ đó HAWA phối hợp với các hiệp hội ngành gỗ trong nước và quốc tế xây dựng thành công một chứng chỉ được quốc tế công nhận cho các sản phẩm gỗ được sản xuất tại Việt Nam.
 
Thay mặt Nhóm biên soạn Bộ Tiêu chuẩn
Trưởng Ban Quản lý & Phát triển Dự án


 
Đào Tiến Dũng
 
Các thành viên trong nhóm chuyên gia phát triển bộ tiêu chuẩn:
 • Ông Đào Tiến Dũng – Trưởng ban Quản lý và Phát triển Dự án HAWA DDS
 • Mr. David Hadley Garcia -Deputy Director of Responsible Sourcing (LegalSource and FSC Controlled Wood) - NEPCon
 • Mr. Christian Sloth - Responsible Source Programme Manager – NEPCon

 

 Để xem chi tiết & tải về Bộ tiêu chuẩn HAWA DDS STANDARDS 1.0, Quý Doanh nghiệp vui lòng truy cập tại: 
Link: http://hawadds.com/bo-tieu-chuan-hawa-dds-1-0-cat20

Các tin khác

Rừng cây Teak phủ xanh những mảnh đất khô cằn ở Tây Nguyên

Trong chuyến đi khảo sát từ ngày 1.03 – 4.03.2021, BQL Dự án được tiếp cận với nguồn gỗ Teak Tây Nguyên. Giống như gỗ muồng, cây teak được người Pháp đem về và trồng ở xứ sở này. Trước đây, gỗ teak được trồng một cách tương đối tự phát bởi người dân để làm hàng rào quanh các đồn điền café, hoặc trồng dọc theo một số con đường làm bóng mát. Lên đây chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hàng gỗ teak mọc theo đường, với những thân cây “một người ôm không xuể”.
Khám phá nguồn gỗ Muồng đẹp và lâu năm tại Tây Nguyên.

Trong chuyến đi khảo sát tại tỉnh Đắk Lắk vừa qua, Ban quản lý dự án HAWA DDS đã tiếp cận với nguồn gỗ muồng được trồng rộng rãi ở địa phương với tuổi đời tương đối cao, đường kính thân cây từ 40cm trở lên.
Thêm một chủ rừng keo lá tràm gia nhập nền tảng HAWA DDS với trữ lượng gỗ hơn 200.000m3

Sau quá trình xem xét và xác minh các thông tin, bằng chứng về nguồn gốc rừng hợp pháp, vào ngày 28/01/2021, Ban quản lý (BQL) dự án chính thức chào đón chủ sở hữu 1.000 hecta rừng keo lá tràm 13 năm tuổi tại khu vực Tây Nguyên tham gia Nền tảng Giải trình & Truy xuất Nguồn gốc gỗ HAWA DDS. Theo tính toán, trữ lượng gỗ mà khu rừng này có thể cung cấp ra thị trường ước tính là 228.466 m3 và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ các Doanh nghiệp (DN) ngành gỗ Việt Nam.
Các Hiệp Hội Ngành Gỗ Mong Hệ Thống HAWA DDS Sớm Được Đưa Vào Ứng Dụng Rộng Rãi

Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Tp. HCM (HAWA) sẽ liên kết với các Hiệp hội Chế biến Gỗ ở các tỉnh để giúp các doanh nghiệp sớm sử dụng được Nền tảng HAWA DDS vào việc giải trình & truy xuất nguồn gốc gỗ.
Công Ty Xuất khẩu Dăm Gỗ Lớn Nhất Việt Nam Hăng Hái Tham Gia Hệ Thống HAWA DDS

Vào ngày 16/11/2020, Ban Quản Lý Nền Tảng Công Nghệ Thông Tin Hệ Thống Giải Trình & Truy Xuất Nguồn Gốc Gỗ HAWA DDS đã có buổi gặp gỡ với Ông Thang Văn Hóa- Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Hào Hưng- một công ty dẫn đầu trong xuất khẩu dăm gỗ lớn nhất Việt Nam với hàng trăm ngàn tấn mỗi năm.
HAWA sắp ra mắt Nền Tảng Công Nghệ Thông Tin Hệ Thống Giải Trình & Truy Xuất Nguồn Gốc Gỗ HAWA DDS - phiên bản 1.0

Vào ngày 11/12/2020, Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Tp. HCM (HAWA) sẽ cho ra mắt Nền Tảng Công Nghệ Thông Tin Hệ Thống Giải Trình & Truy Xuất Nguồn Gốc Gỗ HAWA DDS - phiên bản 1.0 để giúp các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ Việt Nam chứng minh đầy đủ tính hợp pháp của nguồn gốc các loại gỗ được sử dụng.
Cộng đồng Doanh nghiệp Cao su Chào đón và Gia nhập Hệ thống HAWA DDS

Trong ngày 11/11/2020 vừa qua, ông Đào Tiến Dũng - Trưởng ban Quản lý và Phát triển Dự án HAWA-DDS - đã có buổi giới thiệu nền tảng công nghệ thông tin Hệ thống Giải trình và Truy xuất Nguồn gốc Gỗ HAWA đến đại diện nhiều doanh nghiệp ngành cao su và một số cơ quan nhà nước tại Hội thảo khởi động Dự án “Thúc đẩy sự tuân thủ hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS) trong ngành cao su Việt Nam” được tổ chức bởi Hiệp hội Cao su Việt Nam.
PHÁT HIỆN MỚI: 80 ha rừng trồng có gỗ Tràm ACACIA 7 - 13 năm tuổi cách Tp.HCM 32 Km

Ngày 25/8/2020, Ban Quản lý Dự án HAWA DDS đã tiến hành khảo sát 80 ha rừng trồng hợp pháp tại Trạm Giống Lâm Nghiệp Bình Sơn của Công ty CP Giống Lâm Nghiệp vùng Nam Bộ thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách Trung tâm TP. HCM khoảng 32 km. Tại đây trồng chủ yếu là Keo Lá Tràm, Keo Tai Tượng và Keo lai từ 7 -13 năm tuổi