086.662.7710

NEPCon - Tư vấn xây dựng Tài liệu cốt lõi của Hệ thống HAWA DDS

Tham gia dự án HAWA DDS, NEPCon đóng vai trò là Tư vấn phát triển bộ Tài liệu Cốt lõi để phát triển hệ thống giải trình gỗ hợp pháp HAWA DDS bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định cho hệ thống. Với uy tín và kinh nghiệm quốc tế của NEPCon, HAWA DDS sẽ là hệ thống giải trình đáp ứng được các quy chuẩn quốc tế.
NEPCon  (Nature Economy and People Connected) là một tổ chức phi lợi nhuận của Đan Mạch có văn phòng tại 20 quốc gia trên khắp Châu Âu, Nga, Malaysia và Việt Nam. NEPCon đã và đang cung cấp các dịch vụ về sự bền vững và pháp lý gỗ trong hơn 20 năm qua, và tham gia vào các hệ thống chứng nhận như FSC và PEFC. NEPCon được công nhận là một Tổ chức Giám sát theo Quy chế Gỗ của Châu Âu và làm việc với các công ty trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ việc thương mại gỗ hợp pháp. Hệ thống trách nhiệm giải trình LegalSource, do NEPCon phát triển, đã được Ủy ban Châu Âu công nhận

 Tài liệu phát triển bởi NEPCon
- Tài liệu cốt lõi: là bộ tài liệu cốt lõi bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định cho hệ thống HAWA DDS. Bộ tài liệu cốt lõi này sẽ giúp hệ thống được vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 
 

Các tin khác