086.662.7710

HAWA DDS – Giải pháp hiệu quả gỡ khó cho gỗ cao su Việt Nam

(Nguồn: Báo Cao su)Hiện tại, dự án HAWA DDS đang xúc tiến làm việc với VRA để xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động đa bên: “HAWA, VRA, VRG, các doanh nghiệp chế biến gỗ, các doanh nghiệp chủ rừng, các công ty khai thác và thương mại gỗ” để triển khai thành công mô hình hệ thống.
Doanh nghiệp ngành gỗ chuẩn bị cho VPA FLEGT

(Nguồn: Phòng Thông tin - ITPC) Hệ thống HAWA DDS còn dành cho tất cả các doanh nghiệp chưa có điều kiện để được xếp hạng nhóm 1, không chỉ là các doanh nghiệp chế biến gỗ mà còn là các chủ rừng, hộ trồng rừng, nhà nhập khẩu, thương mại gỗ, doanh nghiệp sơ chế gỗ. Đối với các doanh nghiệp này, toàn bộ thông tin về nguồn gốc gỗ sẽ được xác minh tính hợp pháp