0989707936

  • 41 – 45, Đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
  • support@hawadds.com
  • Hệ thống Giải trình và Truy xuất Nguồn gốc Gỗ

HAWA DDS là một Hệ thống Giải trình và Truy xuất Nguồn gốc Gỗ được xây dựng từ nguồn tài trợ từ chương trình FAO – EU FLEGT.
Truy xuất đầy đủ thông tin và hành trình của từng lô gỗ thông qua bản đồ trực quan của chuỗi cung ứng
Giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ rủi ro của lô gỗ trong chuỗi cung ứng trước khi ra quyết định mua hàng
Tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian và nhân lực cho công tác lưu trữ, chứng minh và xác minh nguồn gốc gỗ
Giảm về cơ bản chi phí xác minh từ các công ty kiểm định trong nước và quốc tế
Giúp các DN thành viên hệ thống được cộng điểm ưu tiên trong việc xếp loại DN loại 1
HAWA DDS là hệ sinh thái của ngành gỗ với sự tham gia đầy đủ của tất cả các nhà cung cấp và mua hàng, nhờ đó mở ra một sân chơi thương mại lớn và tạo ra lợi nhuận cho mọi doanh nghiệp tham gia

Nguyên tắc của hệ thống HAWA DDS

Được xây dựng bởi NEPCon, một tổ chức phi chính phủ có uy tín lớn hàng đầu thế giới, 7 nguyên tắc cốt lõi của dự án được xây dựng nhằm đảm bảo Hệ thống HAWA DDS được vận hành và đáp ứng được các tiêu chuẩn thế giới.

Hệ thống Giải trình và Truy xuất Nguồn gốc Gỗ

HAWA DDS là một hệ thống giải trình nguồn gốc gỗ hợp pháp được xây dựng từ nguồn tài trợ từ chương trình FAO – EU FLEGT , với mục đích giải quyết về cơ bản các vấn đề vướng mắc của DN trong việc thực hiện giải trình nguồn gốc gỗ, bằng cách đưa các chủ thể tham gia trong chuỗi cung ứng vào tương tác trong hệ thống và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của VPA FLEGT Việt Nam... Xem thêm