0989707936

  • 41 – 45, Đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
  • support@hawadds.com
NEPCon - Tư vấn xây dựng Tài liệu cốt lõi của Hệ thống HAWA DDS

NEPCon - Tư vấn xây dựng Tài liệu cốt lõi của Hệ thống HAWA DDS

Tham gia dự án HAWA DDS, NEPCon đóng vai trò là Tư vấn phát triển bộ Tài liệu Cốt lõi để phát triển hệ thống giải trình gỗ hợp pháp HAWA DDS bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định cho hệ thống. Với uy tín và kinh nghiệm quốc tế của NEPCon, HAWA DDS sẽ là hệ thống giải trình đáp ứng được các quy chuẩn quốc tế.
  • 1