086.662.7710

iTwood

Được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp (FEREC) của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS), mục tiêu của dự án iTwood là xác minh tính hợp pháp và cấp mã QR cho gỗ rừng trồng ở Việt Nam. Đây là đầu vào tiềm năng cho dự án HAWA DDS, rút ngắn thời gian truy xuất thông tin về nguồn gốc của rừng trồng. Dựa trên cơ sở dữ liệu của iTwood, hệ thống giải trình của HAWA DDS cung cấp và theo dõi nguồn gốc hợp pháp của gỗ một cách dễ  dàng và chính xác. Sự hợp tác giữa iTwood và HAWA DDS sẽ bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng, từ kiểm soát các nguồn  đầu vào để xác minh tính hợp pháp của các sản phẩm đầu ra đầu ra. Sự hợp tác của 2 dự án là sự kết hợp và bổ sung quan trọng cho nhau và sẽ giúp lấp đầy khoảng trống của FORMIS và đóng góp vào sự hoàn thiện hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS) của nhà nước trong việc giám sát các hoạt động khai thác, vận chuyển, sản xuất và kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ trong thực thi Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) giữa EU và Việt Nam

 

Các tin khác

Dự án Formis

Dự án Formis

Dự án "Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành Lâm nghiệp" (FORMIS) được tài trợ bởi Chính phủ Phần Lan, Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp và Chính phủ Việt Nam.