0989707936

  • 41 – 45, Đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
  • support@hawadds.com
Buổi tập huấn sử dụng Bộ chứng từ giải trình cơ bản Basic Doc cho Công ty CP Sadaco

Vào đầu tháng 3/2019, Văn phòng Phát triển và Quản lý dự án HAWA DDS, đại điện là ông Đào Tiến Dũng, Trưởng ban Quản lý và Phát triển Dự án, đã tổ chức một buổi tập huấn cho Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) về cách sử dụng Bộ chứng từ giải trình cơ bản Basic Doc.
  • 1