0989707936

  • 41 – 45, Đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
  • support@hawadds.com
7 Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống HAWA DDS

7 Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống HAWA DDS

Được xây dựng bởi NEPCon, một tổ chức phi chính phủ có uy tín lớn hàng đầu thế giới, 7 nguyên tắc cốt lõi của dự án được xây dựng nhằm đảm bảo Hệ thống HAWA DDS được vận hành và đáp ứng được các tiêu chuẩn thế giới.
Giới thiệu chung về dự án HAWA DDS

Giới thiệu chung về dự án HAWA DDS

Dự án HAWA DDS được triển khai thành 2 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2017 và sẽ kết thúc vào tháng 06/2021 với mục tiêu cung cấp một giải pháp giải trình gỗ hợp pháp hiệu quả và phù hợp cho các doanh nghiệp SX ngành chế biến gỗ của Việt Nam để xuất khẩu các sản phẩm sang EU và các thị trường phát triển khác trong bối cảnh chuyển đổi khi quá trình đàm phán VPA đã kết thúc và hệ thống cấp phép FLEGT của Việt Nam sẽ được áp dụng trong tương lai gần.
  • 1