0989707936

  • 41 – 45, Đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
  • support@hawadds.com
Hội thảo Quốc tế Việt Nam-EU: Thực Hành Thương Mại Gỗ Có Trách Nhiệm

Vào đầu tháng 6/2020, Dự án HAWA DDS đã hoàn tất việc xây dựng nền tảng CNTT cho Hệ thống Giải trình & Truy xuất Nguồn gốc Gỗ HAWA DDS – phiên bản 1.0. Từ thời gian đó đến nay, dự án đã đi vào giai đoạn thử nghiệm với việc đưa một số doanh nghiệp chủ rừng vào hệ thống với mục đích bước đầu tạo ra nguồn cung gỗ hợp pháp có độ tin cậy cao cho các doanh nghiệp hội viên HAWA.
HỘI THẢO RA MẮT CƠ SỞ DỮ LIỆU NGUỒN GỖ HỢP PHÁP VIỆT NAM & BỘ CHỨNG TỪ GIẢI TRÌNH CƠ BẢN

Trong khuôn khổ Giai đoạn 2 chương trình dự án HAWA DDS do HAWA thực hiện từ nguồn vốn tài trợ bởi FAO, 2 sản phẩm đầu tiên của dự án, bao gồm: Bộ chứng từ giải trình cơ bản (BasicDocs) và Cơ sở Dữ liệu Nguồn Gỗ Hợp pháp Việt Nam đã được xây dựng và đưa vào phục vụ cho các thành viên của HAWA DDS nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp trong ngành gỗ nói chung. Với sự trợ giúp của 2 sản phầm này việc tiếp cận và giải trình nguồn gỗ hợp pháp của các doanh nghiệp giờ đây sẽ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết.
  • 1