086.662.7710

Chuyên gia CoC

Chuyên gia CoC Võ Trung Kiên, tham gia dự án với vai trò tư vấn cho việc phát triển nền tảng HAWA DDS, và xây dựng bộ chứng từ cơ bản Basic Doc cũng như tham gia đào tạo cho nhân viên dự án. Trong thời gian đầu triển khai dự án, hai hoạt động quan trọng nhất của chuyên gia bao gồm:
1. Tinh chỉnh thiết kế của nền tảng HAWA DDS
2. Phát triển Bộ chứng từ cơ bản Basic Doc, được xây dựng dựa trên tài liệu VPA và nhu cầu thực tế từ việc giải trình, nhằm phục vụ nhu cầu kết nối các bằng chứng hợp pháp và phục vụ giải trình nhanh chóng chính xác. (liên kết vào thư viện)
3. Phát triển LTSD
4. Đào tạo cho nhân viên dự án

Về chuyên gia
- Thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp - Đại học Yeungnam, Hàn Quốc
- Tư vấn  hỗ trợ PEFC tại HCM
- Phân tích SPSS, lớp đào tạo Map-info và GIS
- Kiểm soát phòng chống thiên tai và cháy rừng năm
- Lớp đào tạo ISO, DDS, PEFC CoC bởi BV, TFT và  PEFC quốc tế.
 

Các tin khác

Chuyên gia truyền thông

Chuyên gia truyền thông

Ms. Lê Thị Như - Giám đốc Công ty truyền thông Ngọn Lửa Mới
Chuyên gia truyền thông

Chuyên gia truyền thông

Ms. Phạm Thị Hải Yến- chuyên gia truyền thông của Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)
Chuyên gia IT

Chuyên gia IT

Chuyên gia IT của dự án HAWA DDS