086.662.7710

Chuyên gia IT

Chuyên gia IT của dự án HAWA DDS, Ngô Nguyễn Thảo Phương, sẽ phát triển những sản phẩm chính sau cho dự án:
  1. Tư vấn và phát triển chung và chi tiết cho nền tảng HAWA DDS
  2. Tham gia phát triển bộ Tài liệu cơ bản (Basic Doc)
  3. Chuyển bộ tài liệu cơ bản sang các định dạng điện tử cho hệ thống
  4. Xây dựng giải pháp trích xuất dữ liệu từ FORMIS (Hệ thống quản lý thông tin lâm nghiệp của Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam)  và dự án iTwood để xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gỗ hợp pháp cho nền tảng HAWA DDS, và tích hợp HAWA DDS vào FORMIS. Sự phát triển này sẽ bao gồm các nhiệm vụ sau:
  • Nghiên cứu nền tảng FORMIS và iTwood
  • Tích hợp cơ sở dữ liệu rừng trồng đã được chứng nhận FSC của Việt Nam
  • Nghiên cứu các yêu cầu của  HAWA DDS
  •  Phát triển giải pháp
Về chuyên gia
- Cử nhân Quản trị hệ thống thông tin- Trường đại học Mở Tp HCM
- Phân tích kinh doanh cơ bản và nâng cao
- Quản lý quy trình doanh nghiệp (Business Process Management)
- Business Intelligence
- Kỹ năng lập kế hoạch, tư vấn và triển khai chiến lược ERP
 

Các tin khác

Chuyên gia truyền thông

Chuyên gia truyền thông

Ms. Lê Thị Như - Giám đốc Công ty truyền thông Ngọn Lửa Mới
Chuyên gia truyền thông

Chuyên gia truyền thông

Ms. Phạm Thị Hải Yến- chuyên gia truyền thông của Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)
Chuyên gia CoC

Chuyên gia CoC

Chuyên gia CoC Võ Trung Kiên, tham gia dự án với vai trò tư vấn cho việc phát triển nền tảng HAWA DDS